HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Morse homology and symplectic geometry
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)
Thời gian: 15h, thứ 5, 7/10
Địa điểm: Phòng 304 nhà A5, Viện Toán học.

Tóm tắt: Trong báo cáo này sẽ giới thiệu về đồng điều Morse và hình học symplectic. Từ đó đi đến khái niệm về đồng điều Flor.

Trở lại

Công bố khoa học mới