HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 12 Tháng 10 2021
Thứ ba 12 Tháng 10 2021
10:00 

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Reaction-diffusion systems - Large time behaviour
Người báo cáo: Giáo sư Tăng Quốc Bảo ( University of Graz, Austria)

15:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Maslov index
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng (Viện Toán học)

15:00 

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
Resurgence and asymptotic resurgence of sums and fiber products
Người báo cáo: Đỗ Văn Kiên (ĐHSP Hà Nội 2)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày