HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 13 Tháng 10 2021
Thứ tư 13 Tháng 10 2021
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
A new self-adaptive algorithm for solving the multiple-set split variational inequality problem in Hilbert spaces
Người báo cáo: Nguyễn Trung Nghĩa (Đại học Bách khoa Hà Nội)

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Property (QT) of 3-manifold groups.
Speaker: Nguyễn Thanh Hoàng

10:00 

Xêmina Giải tích
On the uniqueness of mild solutions of 3D Navier-Stokes equations, II
Người báo cáo: Đào Quang Khải (Viện Toán học)

15:00 

Xêmina Hình học đại số
Fourier-Mukai transform on abelian varieties (II)
Người báo cáo: Đặng Tuấn Thương (Düsseldorf University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày