HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 13 Tháng 10 2021
Thứ tư 13 Tháng 10 2021
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
A new self-adaptive algorithm for solving the multiple-set split variational inequality problem in Hilbert spaces
Người báo cáo: Nguyễn Trung Nghĩa (Đại học Bách khoa Hà Nội)

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Property (QT) of 3-manifold groups.
Speaker: Nguyễn Thanh Hoàng

10:00 

Xêmina Giải tích
On the uniqueness of mild solutions of 3D Navier-Stokes equations, II
Người báo cáo: Đào Quang Khải (Viện Toán học)

15:00 

Xêmina Hình học đại số
Fourier-Mukai transform on abelian varieties (II)
Người báo cáo: Đặng Tuấn Thương (Düsseldorf University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới