HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 28 Tháng 10 2021
Thứ năm 28 Tháng 10 2021
09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
On the Fukui-Kurdyka-Paunescu Conjecture
Speaker: Edson Sampaio (The Federal University of Ceará, Brazil).

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Transform stable random vectors to sub-Gaussian random vectors
Người bao cáo: Võ Thị Trúc Giang (Đại học Tiền Giang)

15:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology (tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới