HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 27 Tháng 10 2021
Thứ tư 27 Tháng 10 2021
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Halpern-Type Accelerated and Splitting Algorithms for Monotone Inclusions
Người báo cáo: Trần Đình Quốc ( The University of North Carolina at Chapel Hill)

15:00 

Xêmina Hình học đại số
Formal connections with parameters over a complete local noetherian algebra (II)
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới