HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 06 Tháng 10 2021
Thứ tư 06 Tháng 10 2021
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Soft rectangle packing problem: Applications in Agriculture land reform
Người báo cáo: Bùi Quốc Trung (Đại học Bách khoa Hà Nội)

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Variation of the Swan conductors of a rigid disc's cyclic covers
Speaker: Đặng Quốc Huy (Viện Toán học)

10:00 

Xêmina Giải tích
On the uniqueness of mild solutions of 3D Navier-Stokes equations
Người báo cáo: Đào Quang Khải (Viện Toán học)

15:00 

Xêmina Hình học đại số
Fourier-Mukai transform on abelian varieties (I)
Người báo cáo: Đặng Tuấn Thương

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới