HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 06 Tháng 10 2021
Thứ tư 06 Tháng 10 2021
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Soft rectangle packing problem: Applications in Agriculture land reform
Người báo cáo: Bùi Quốc Trung (Đại học Bách khoa Hà Nội)

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Variation of the Swan conductors of a rigid disc's cyclic covers
Speaker: Đặng Quốc Huy (Viện Toán học)

10:00 

Xêmina Giải tích
On the uniqueness of mild solutions of 3D Navier-Stokes equations
Người báo cáo: Đào Quang Khải (Viện Toán học)

15:00 

Xêmina Hình học đại số
Fourier-Mukai transform on abelian varieties (I)
Người báo cáo: Đặng Tuấn Thương

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày