HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 07 Tháng 10 2021
Thứ năm 07 Tháng 10 2021
14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Genus of random bipartite graphs
Người báo cáo: Đỗ Tuấn Anh (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

14:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Twisted arrow categories of simplicial operads
Speaker: Hoàng Mạnh Trường (Viện Toán học)

15:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Morse homology and symplectic geometry
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới