HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 12 2019

Hội nghị, hội thảo
School “INVERSE PROBLEMS”

Hội nghị, hội thảo
School “INVERSE PROBLEMS”

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019
Bà Rịa–Vũng Tàu, 04-08/12/2019

Hội nghị, hội thảo
School “INVERSE PROBLEMS”

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
PiCrossIMH: An IP-based Picross solver
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019
Bà Rịa–Vũng Tàu, 04-08/12/2019

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Optimization of Solid Waste Management
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Doanh

Hội nghị, hội thảo
School “INVERSE PROBLEMS”

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019
Bà Rịa–Vũng Tàu, 04-08/12/2019

Hội nghị, hội thảo
School “INVERSE PROBLEMS”

Xêmina Xác suất và thống kê
A brief walk through Integration By Parts for stopped diffusions
Báo cáo viên: Prof. Arturo Kohatsu-Higa (Ritsumeikan University, Japan)

Xêmina Hình học tính toán
Thuật toán song song xây dựng lưới tam giác Delaunay (tiếp)
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Xêmina Hình học giải tích
Bài toán Moment chặt cụt III
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019
Bà Rịa–Vũng Tàu, 04-08/12/2019

Hội nghị, hội thảo
School “INVERSE PROBLEMS”

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019
Bà Rịa–Vũng Tàu, 04-08/12/2019

Hội nghị, hội thảo
Workshop Quốc tế về Hình học và Tổ hợp
Hà Nội, 9/12/2019

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Differential Stability in Conic Linear Programming
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
Một số tư liệu về toán lưu giữ tại Trung tâm di sản các nhà khoa học. Phần 1
Báo cáo viên: Trung tâm Di sản

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Cyclability in Graph Classes
Báo cáo viên: Christophe Crespelle

Bài giảng viện
How to escape the curse of dimensionality in combinatorics
Báo cáo viên: Janos Pach (Renyi Institute Budapest and MIPT Moscow)

Xêmina Giải tích
Dáng điệu nghiệm của các bất đẳng thức vi biến phân
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Vân Anh

Seminar Brauer group and Brauer-Manin obstruction
On the splittings of Azumaya Algebras on propper curves
Speaker: Pham Thanh Tam (Hanoi Pedagogical University no. 2)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Generalized Tur\'an Problems
Báo cáo viên: Casey Tompkins. VIASM

Xêmina Xác suất và thống kê
Asymptotic behavior of first passage time in the frog model.
Báo cáo viên: Cấn Văn Hảo

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Free arrangements via logarithmic differential forms and latice homology
Báo cáo viên: NGuyễn Thế Cường

Bài giảng viện
Algebraic surfaces with minimal Betti numbers
Báo cáo viên: JongHae Keum (Korea Institute for Advanced Study)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Macaulayfication of Noetherian schemes
Báo cáo viên: Kęstutis Česnavičius (Université Paris-Sud)

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
Viện Toán học những ngày đầu thành lập và một số kỉ niệm về Viện Toán học
Báo cáo viên: Ông Vương Ngọc Châu (nguyên Chánh Văn phòng Viện Toán học)

Xêmina Hình học tính toán
Về phương pháp song song để xây dựng lưới tam giác Delaunay
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Free arrangements via logarithmic differential forms and lattice homology (p.2)
Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường

Seminar Brauer group and Brauer-Manin obstruction
Perfectoid spaces and Purity for the Brauer group
Speaker: Kęstutis Česnavičius (Université Paris-Sud)

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Robust Stabilization of Dynamical Systems with Time-delay Using Lypunov Stability Theory
Báo cáo viên: T Saravanakumar

Tháng 12 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày