HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bài toán Moment chặt cụt III
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Thời gian: 14h thứ Sáu 6/12/2019
Địa điểm: Phòng Seminar tầng 5 nhà A6

Trở lại

Công bố khoa học mới