HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 10 Tháng 12 2019
Thứ ba 10 Tháng 12 2019
09:00 

Xêmina Hình học tính toán
Restricted Technique for Computing the Lower Convex Hull in a Class of Finding Delaunay Triangulation
Báo cáo viên: Nguyễn Kiều Linh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới