HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 26 Tháng 12 2019
Thứ năm 26 Tháng 12 2019
08:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Free arrangements via logarithmic differential forms and lattice homology (p.2)
Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường

08:00 
09:00 

Seminar Brauer group and Brauer-Manin obstruction
Perfectoid spaces and Purity for the Brauer group
Speaker: Kęstutis Česnavičius (Université Paris-Sud)

09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Robust Stabilization of Dynamical Systems with Time-delay Using Lypunov Stability Theory
Báo cáo viên: T Saravanakumar

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày