HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 26 Tháng 12 2019
Thứ năm 26 Tháng 12 2019
08:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Free arrangements via logarithmic differential forms and lattice homology (p.2)
Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường

08:00 
09:00 

Seminar Brauer group and Brauer-Manin obstruction
Perfectoid spaces and Purity for the Brauer group
Speaker: Kęstutis Česnavičius (Université Paris-Sud)

09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Robust Stabilization of Dynamical Systems with Time-delay Using Lypunov Stability Theory
Báo cáo viên: T Saravanakumar

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới