HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 13 Tháng 12 2019
Thứ sáu 13 Tháng 12 2019
09:30 

Bài giảng viện
How to escape the curse of dimensionality in combinatorics
Báo cáo viên: Janos Pach (Renyi Institute Budapest and MIPT Moscow)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới