HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

PiCrossIMH: An IP-based Picross solver
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 4/12/2019
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới