HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 25 Tháng 12 2019
Thứ tư 25 Tháng 12 2019
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Macaulayfication of Noetherian schemes
Báo cáo viên: Kęstutis Česnavičius (Université Paris-Sud)

14:00 

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
Viện Toán học những ngày đầu thành lập và một số kỉ niệm về Viện Toán học
Báo cáo viên: Ông Vương Ngọc Châu (nguyên Chánh Văn phòng Viện Toán học)

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Về phương pháp song song để xây dựng lưới tam giác Delaunay
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới