HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Viện Toán học những ngày đầu thành lập và một số kỉ niệm về Viện Toán học
Báo cáo viên: Ông Vương Ngọc Châu (nguyên Chánh Văn phòng Viện Toán học)

Thời gian: 14h, Thứ 4 ngày 25 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Nhà A6, Viện Toán học

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới