HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Quantitative strong unique continuation properties for second order elliptic operators with singular coefficients
Báo cáo viên: Nguyễn Anh Tú

Thời gian: 9h30, thứ 3 ngày 10/12/2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: We extend some results on quantitative strong unique continuation properties forsolution of second order elliptic operators. Besides weaker conditions on the coefficients, our method is simpler.

Trở lại

Công bố khoa học mới