HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 20 Tháng 12 2019
Thứ sáu 20 Tháng 12 2019
09:30 

Bài giảng viện
Algebraic surfaces with minimal Betti numbers
Báo cáo viên: JongHae Keum (Korea Institute for Advanced Study)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới