HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Workshop Quốc tế về Hình học và Tổ hợp
Hà Nội, 9/12/2019

Workshop quốc tế "Hình học và tổ hợp” được tổ chức tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội ngày 9/12/2019.

Workshop có năm báo cáo mời của các giáo sư quốc tế và Việt Nam trình bày về các kết quả mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu Hình học và tổ hợp, để giới thiệu và phổ biến những kiến thức và kết quả hiện đại với các đồng nghiệp trong nước, nhằm tạo ra một diễn đàn để các chuyên gia Việt Nam và quốc tế trao đổi các ý tưởng, kết quả mới trong một lĩnh vực đang phát triển đặc biệt mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Hội thảo cũng sẽ giới thiệu các vấn đề mở còn đang được rất nhiều nhà toán học trên thế giới quan tâm.

Ban tổ chức: Phan Thị Hà Dương, Phạm Văn Thắng, Lê Chí Ngọc Phạm Thị Ngọc.

Tài trợ: Trung tâm Quốc Tế Nghiên cứu và Đào tạo Toán học và Quỹ Simons - Viện Toán học.

Địa điểm:

Phòng 612, Nhà A6, Viện Toán học

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Quốc Gia, 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Trang web: https://sites.google.com/view/iwgc2019/home?fbclid=IwAR1NAQqldsoBrCmOkZfcd5JiCqR70zkCIRWJd_miARZqLIdVkb7-rP_3rHw

 

Trở lại

Công bố khoa học mới