HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 19 Tháng 12 2019
Thứ năm 19 Tháng 12 2019
08:00 

Seminar Brauer group and Brauer-Manin obstruction
On the splittings of Azumaya Algebras on propper curves
Speaker: Pham Thanh Tam (Hanoi Pedagogical University no. 2)

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Generalized Tur\'an Problems
Báo cáo viên: Casey Tompkins. VIASM

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Asymptotic behavior of first passage time in the frog model.
Báo cáo viên: Cấn Văn Hảo

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Free arrangements via logarithmic differential forms and latice homology
Báo cáo viên: NGuyễn Thế Cường

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày