HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 11 Tháng 12 2019
Thứ tư 11 Tháng 12 2019
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Differential Stability in Conic Linear Programming
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

14:00 

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
Một số tư liệu về toán lưu giữ tại Trung tâm di sản các nhà khoa học. Phần 1
Báo cáo viên: Trung tâm Di sản

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày