HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 11 Tháng 12 2019
Thứ tư 11 Tháng 12 2019
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Differential Stability in Conic Linear Programming
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

14:00 

Xê mi na Lịch sử toán học và Lịch sử giảng dạy toán học
Một số tư liệu về toán lưu giữ tại Trung tâm di sản các nhà khoa học. Phần 1
Báo cáo viên: Trung tâm Di sản

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới