Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today
Categories
See by categories

Category View

22 - 3
10 - 5
20 - 5
17 - 1
15 - 4

Colloquium Lecture
Hình học đại số thực và tối ưu đa thức
Người trình bày: PGS. Hà Huy Vui

20 - 4
13 - 5

Colloquium Lecture
Tối ưu tổ hợp: một cầu nối giữa tổ hợp và đại số
Người trình bày: Gs. Ngô Việt Trung

07 - 6

Colloquium Lecture
Differentiation by integration using orthogonal polynomials
Người trình bày: Gs. Tom H. Koornwinder, trường đại học Amsterdam

24 - 6
26 - 8

Colloquium Lecture
Các chất lỏng lượng tử và lỗ đen
Người trình bày: Gs. Đàm Thanh Sơn.

07 - 10

Colloquium Lecture
Decomposition of Monotone of Inclusion Problems: Algorithms and Applications
Người trình bày: Gs. P.L. Combettes

20 - 10
03 - 11
08 - 12
09 - 12

Colloquium Lecture
What is Commutative Algebra? A brief history based on the work of Emmy Noether
Người trình bày: Gs. Shiro Goto, Đại học Meiji , Nhật Bản

10 - 2

Colloquium Lecture
Classical Groups and Branching Laws
Speaker: Prof. ZHU CHENGBO, National University of Singapore

05 - 3
16 - 3
30 - 3

Colloquium Lecture
A new scalarizing approach and vector quasi-equilibrium problems
Speaker:Phạm Hữu Sách

03 - 4

Colloquium Lecture
Complex hypersurface singularities and mixed singularities, an introduction
Speaker: Prof. Mutsuo Oka, Tokyo University of Science

26 - 4
04 - 5

Colloquium Lecture
A general estimate for the d-bar-neumann problem
TS Trần Vũ Khanh (Đại học Tân Tạo) và TS Bùi Trọng Kiên (Đại học Xây dựng Hà Nội)

28 - 5
08 - 6

Colloquium Lecture
Một số vấn đề về phát triển toán học
Người trình bày: GS.Hoàng Tụy

22 - 6

Colloquium Lecture
Lý thuyết biểu diễn nhóm và các ứng dụng
Người trình bày: GS. Phạm Hữu Tiệp, Đại học Arizona