4th Conference on Probability and Mathematical Statistics
Vinh, May 20-22, 2010

Viện Toán học cùng với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội kết hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ tư “Xác suất - Thống kê: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy” tại Thành phố Vinh từ ngày 20 đến 22/5/2010. Đây là sinh hoạt khoa học qui mô toàn quốc của các nhà khoa học hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy xác suất thống kê, tiếp tục truyền thống của hội nghị toàn quốc lần thứ nhất tổ chức ở Nha Trang năm 1983, lần thứ hai và thứ ba tổ chức ở Ba Vì năm 2001 và 2005.

Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học trong ngành trình bày những kết quả nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy của mình trong thời gian qua. Ban tổ chức sẽ mời các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực xác suất thống kê tham gia hội nghị và đọc báo cáo. Mọi cán bộ nghiên cứu khoa học và giáo dục trong ngành (kể cả sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh) đều có thể đăng ký tham dự.

 • Ban tổ chức: Nguyễn Hữu Dư (Đồng trưởng ban), Hồ Đăng Phúc (Đồng trưởng ban), Ngô sĩ Tùng (đồng trưởng ban), Tô Văn Ban, Tô Anh Dũng, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Khắc Minh, Nguyễn Văn Quảng, Bùi Phúc Trung, Nguyễn Thịnh (Trưởng ban thư ký), Trần Mạnh Cường, Lưu Hoàng Đức, Trần Văn Thành, Phạm Đình Tùng.

 • Ban tổ chức địa phương: Ngô Sỹ Tùng (Trưởng ban), Trần Văn Ân (Phó ban), Nguyễn Thành Quang (Phó ban), Nguyễn Văn Quảng (Phó ban), Nguyễn Thanh Diệu, Nguyễn Thị Thanh Hiền, Nguyễn Trung Hoà, Nguyễn Thị Hồng Loan, Trần Anh Nghĩa, Vũ Thị Hồng Thanh, Lê Văn Thành, Nguyễn Thị Thế.

 • Ban chương trình: Nguyễn Đình Công (Đồng trưởng ban), Đặng Hùng Thắng (Đồng trưởng ban), Nguyễn Đông Anh, Nguyễn Quang Dong, Dương Tôn Đảm (Trưởng tiểu ban Lịch sử và giảng dạy), Trần Lộc Hùng (Trưởng tiểu ban Ứng dụng), Hồ Đăng Phúc, Nguyễn Văn Quảng (Trưởng tiểu ban Nghiên cứu cơ bản), Tống Đình Quỳ.

 • Các báo cáo chính: Nguyễn Đông Anh, C. Castaing, Nguyễn Hữu Dư, Dương Tôn Đảm, Trần Lộc Hùng, Hồ Đăng Phúc, Nguyễn Văn Quảng, Đặng Hùng Thắng, Nguyễn Duy Tiến, Phạm Gia Thụ, Bùi Phúc Trung.

 • Thông tin cập nhật về hội nghị có thể tham khảo trên trang web chính thức của hội nghị. (http://www.math.ac.vn/conference/xstk2010/).

 • Hội nghị phí: 200.000 đồng.
 • Tài trợ tham dự hội nghị: Đại biểu tham dự được tài trợ ăn ở tại Vinh trong thời gian chính thức của hội nghị (từ sáng 20/5 đến hết ngày 22/5/2010). Chi phí đi lại do các đại biểu tự trang trải, Ban tổ chức có thể hỗ trợ về thủ tục mua vé tập thể cho các đại biểu đi từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến Vinh và ngược lại. Ban tổ chức tài trợ (một số lượng hạn chế) vé đi lại tới Vinh cho các đại biểu trẻ ở ngoài TP Vinh. Đơn xin tài trợ tham dự hội nghị làm theo mẫu đính kèm thông báo này.

 • Địa chỉ liên hệ: Để biết thêm thông tin chi tiết về hội nghị xin liên hệ với

TS. Hồ Đăng Phúc
Viện Toán Học
18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Phone: 04-37563474
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GS.TS. Nguyễn Hữu Dư
 Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

hoặc các thành viên khác trong Ban tổ chức.

 • Đăng ký tham dự: Đơn xin đăng ký tham dự và xin tài trợ theo mẫu (Download phiếu đăng ký tham dự) xin gửi về

                                      Trần Văn Thành

                                      Viện Toán học

                                      18 Hoàng Quốc Việt

                                      10307 Hà Nội

                                      ĐT: 04-375634748363113, Fax : 04-37564303

                                      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Thời hạn nhận đăng ký:  đến hết ngày 31/3/2010

Back

New Scientiffic Publications