Một số vấn đề về phát triển toán học
Người trình bày: GS.Hoàng Tụy

Địa điểm: P301A, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Thời gian: 09h30, ngày 8/6/2012

Tóm tắt:

Nội dung nói chuyện xoay quanh những kinh nghiệm cụ thể về phát triển toán học và xây dựng Viên Toán học mấy chục năm qua cùng với một số vấn đề đang được nhiều người trong giới khoa học VN trong nước và ở nước ngoài quan tâm  như:

  • Toán lý thuyết, toán ứng dụng và ứng dụng toán học
  • Vai trò và trách nhiệm của chúng ta trong việc ứng dụng toán học. Phải chăng các nhà toán học VN không quan tâm làm ứng dụng và họ cần phải thoát ra khỏi tháp ngà lý thuyết để làm nhiều hơn các ứng dụng thực tế ?
  • Đánh giá những nghiên cứu toán học, các chỉ tiêu định lượng, xếp hạng các tạp chí, v.v. Việt Nam có nên hướng tới thứ bậc nào trong bảng xếp hạng các nền toán học trên thế giới ?

Buổi nói chuyện cũng nhằm cung cấp một số thông tin ít biết về một giai đoạn lịch sử của ngành toán học và Viện Toán học.

Đây là sinh hoạt học thuật bắt buộc của Viện, đề nghị các cán bộ nghiên cứu của Viện tham gia đầy đủ.

Back

New Scientiffic Publications