Hình học đại số thực và tối ưu đa thức
Người trình bày: PGS. Hà Huy Vui
Địa điểm: Phòng 301, nhà A5

Thời gian: 9:30-11:30.

Tóm tắt:

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhiều kết quả của Hình học Đại số  đã tìm được ứng dụng trong việc nghiên cứu các bài toán Tối ưu. Báo cáo trình bày 2 vấn đề:

  • Positivstellensatz và Tối ưu đa thức;
  • Bất đẳng thức Lojasiewicz và Error bound.

(Đây là sinh hoạt học thuật bắt buộc của Viện, đề nghị các cán bộ nghiên cứu của Viện tham gia đầy đủ).

Back

New Scientiffic Publications