Hội thảo: "Giải tích ứng dụng và phương trình vi phân V"
Hà Nội 26/04/2011
 

Ban tổ chức: Đinh Nho Hào, Hà Tiến Ngoạn, Nguyễn Minh Trí

Địa điểm: Phòng 301, nhà A5 Viện Toán học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.


 

Chương trình:

9:00 – 10:30: Chúc mừng Giáo sư Trần Đức Vân, nguyên Viện trưởng Viện Toán học, nguyên Trưởng phòng Phòng Phương trình đạo hàm riêng nhân dịp giáo sư tròn 60 tuổi.

10:30-11:15
Hà Tiến Ngoạn: Một số đóng góp của GS Trần Đức Vân trong lý thuyết phương trình đạo hàm riêng

11:15-12:00
Hoàng Xuân Phú: Fixed Point Theorems for Non-Continuous Mappings

12:00-13:30: Ăn trưa13:30-14:15
Hà Huy Vui: Bất đẳng thức Lojasiewicz suy rộng

14:15-15:00
Mai Đức Thành: Remarks on nonclassical shock waves for Van der Waals fluids

15:00-15:15:Nghi giải lao15:15-16:00
Nguyễn Đông Yên: Minimax variational inequalities

16:00-16:45
Cung Thế Anh: Pullback attractors for generalized Korteweg-de Vries-Burgers equations

16:45—17:30
Nguyễn Thiệu Huy: Admissibly Inertial Manifolds for Reaction-Diffusion Equations

17:30 Bế mạc

Back

New Scientiffic Publications