Hội nghị toàn quốc về Đại số - Hình học - Tôpô
Thái Nguyên, 3-5/11/2011

 

 

Hội nghị Đại số-Hình học-Tôpô được tổ chức hai năm một lần. Mục đích của Hội nghị là tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, giảng viên đang công tác tại các viện nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước trao đổi các kết quả nghiên cứu đạt được trong thời gian gần đây về các lĩnh vực Đại số, Hình học và Tôpô.

Đơn vị phối hợp tổ chức
- Viện Toán học, Viện KHCN VN
- Đại học Thái Nguyên

Các cơ quan tài trợ
- Đại học Thái Nguyên
- Viện Toán học
- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Danh sách các cơ quan tài trợ sẽ tiếp tục được cập nhật trong các thông báo tiếp theo.

Ban Tổ chức: Giám đốc ĐH Thái Nguyên (Đồng Trưởng ban), Lê Tuấn Hoa (Viện Toán học, Đồng Trưởng ban), Phó Giám đốc ĐH Thái Nguyên (Phó Trưởng ban), PGS-TS Nông Quốc Chinh (ĐH Thái Nguyên), TS Đoàn Trung Cường (Viện TH), PGS-TS Phạm Việt Đức (ĐH Thái Nguyên), PGS-TS Nguyễn Duy Hoan (ĐH Thái Nguyên), PGS-TS Lại Khắc Lãi (ĐH Thái Nguyên), TS Hồ Minh Toàn (Viện TH), TS Trần Nam Trung (Viện TH).

Ban Chương trình: GS-TSKH Ngô Việt Trung (Viện Toán học, Trưởng ban), TS Lê Minh Hà (ĐHKHTN – ĐHQG Hà Nội), PGS-TS Bùi Xuân Hải (ĐHKHTN- ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh), PGS-TS Lê Thanh Nhàn (ĐH Thái Nguyên), GS-TSKH Đỗ Đức Thái (ĐHSP Hà Nội), GS-TS Nguyễn Quốc Thắng (Viện TH), GS-TS Lê Văn Thuyết (ĐH Huế).

Tổ thư ký: TS Mai Anh Khoa (ĐH Thái Nguyên, Tổ trưởng)

Thời gian và địa điểm tổ chức: Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11 năm 2011 tại Đại học Thái Nguyên.

Thời hạn đăng ký tham dự và báo cáo
+ Đăng ký tham dự: trước 1/9/2011
+ Tóm tắt báo cáo: trước 1/10/2011
+ Giấy mời tham dự sẽ được Ban tổ chức gửi trước 10/10/2011

Tóm tắt báo cáo: Tóm tắt báo cáo (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh) gửi tới BTC Hội nghị không quá một trang khổ giấy A4, soạn thảo bằng TEX hoặc MSWORD (font Unicode).

Mẫu tóm tắt qui định như sau:
Tên báo cáo: In hoa, căn giữa dòng.
Tác giả: Chữ thường, in đậm, căn gữa dòng.
Tên cơ quan nơi làm việc: Chữ thường, in nghiêng, căn giữa dòng.
Địa chỉ, email...: Chữ thường, căn giữa dòng.
Nội dung báo cáo: Chữ thường, căn đều hai bên.  

Tài trợ:
Ban tổ chức sẽ xem xét tài trợ một phần kinh phí cho các cán bộ trẻ đăng ký tham dự (ưu tiên cho các cán bộ trẻ có báo các tại Hội nghị). Hạn cuối nhận đơn xin tài trợ: 15/08/2011. Thông báo về tài trợ: trước 01/09/2011.
Đơn xin tài trợ cần kèm theo một thư giới thiệu của một nhà toán học có uy tín.  

Liên hệ đăng ký tham dự, gửi tóm tắt báo cáo và đơn xin tài trợ (khuyến khích gứi các văn bản bằng email đến cả 3 địa chỉ email nêu dưới đây)

DAHITO2011
Viện Toán học
18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Fax: (04) 37564303

Trang WEB: http://www.math.ac.vn/conference/dahito2011/ hoặc: http://www.tnu.edu.vn/dahito.2011

                                                                                     

     Ban Tổ chức      

HỘI NGHỊ ĐẠI SỐ-TÔPÔ-HÌNH HỌC
Thái Nguyên 3-5/11/2011
PHIẾU ĐĂNG KÍ ĐẠI BIỂU THAM DỰ


- Họ và tên:
- Học vị, học hàm:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Email:
- Tên báo cáo:
- Có xin tài trợ không? (Chỉ xét cho sinh viên năm cuối, nghiên cứu sinh và cán bộ trẻ, có báo cáo). Nếu có thì viết đơn xin tài trợ (theo mẫu) và gửi bản in cùng với thư giới thiệu của một nhà toán học có uy tín cùng với phiếu đăng ký tham dự này.
. .........., ngày …… tháng ...... năm 2011
Ký tên


Chú ý:
1. Soạn thảo bằng Unicode
2. Gửi PHIẾU ĐĂNG KÍ ĐẠI BIỂU THAM DỰ này về ban Tổ chức (kể cả những người xin tài trợ) tới một trong các địa chỉ ghi ở trên.
3. Với cá nhân xin tài trợ cần gửi thêm bản in PHIẾU ĐĂNG KÍ ĐẠI BIỂU THAM DỰ, Đơn xin tài trợ và thư giới thiệu tới các địa chỉ ghi ở trên.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HỘI NGHỊ ĐẠI SỐ-TÔPÔ-HÌNH HỌC
Thái Nguyên 3-5/11/2011
ĐƠN XIN TÀI TRỢ


- Họ và tên:
- Hiện đang là: (NCS, học viên cao học, ...)
- Đơn vị:
- Điện thoại:
- Email:
- Tên báo cáo:
- Những khoản xin tài trợ:
• Tài trợ đi lại:
• Tài trợ chỗ ở:
- Lý do xin tài trợ:
- Kèm theo thư giới thiệu của:
- Điện thoại và email liên lạc của người giới thiệu:

............., ngày …… tháng .... năm 2011    
Người làm đơn   

Back

New Scientiffic Publications