Trường hè:"Giải tích biến phân và ứng dụng" tại Viện Toán học và Viện nghiên cứu cao cấp về Toán
Hà Nội, 28/5-3/6/2012
 
Chuỗi các bài giảng này là một hoạt động trong khuôn khổ đề tài nghị định thư "Giải tích biến phân và lý thuyết tối ưu " Việt Nam và Hoa Kỳ, giữa Viện Toán học , Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Trường đại học Wayne, tiểu bang Michigan. Các bài giảng do các giáo sư Việt Nam và Hoa kỳ trình bày, sẽ diễn ra tại Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội và Viện nghiên cứu cao cấp về toán, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Tất cả các bài giảng đều bằng tiếng Anh. Chi tiết có thể xem tại đây.

Back

New Scientiffic Publications