Hội thảo "TỐI ƯU & TÍNH TOÁN KHOA HỌC lần thứ 9"
Ba Vì, 20-23/4/2011


Cơ quan tổ chức:
Viện Toán học

Thời gian: 20-23/4/2011

Địa điểm: Trung tâm hỗ trợ đào tạo và phát triển đô thị đại học, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Ban tổ chức: Phan Thành An, Hoàng Nam Dũng, Nguyễn Hữu Điển, Nguyễn Định, Trần Văn Hoài, Lê Dũng Mưu, Hoàng Xuân Phú (Trưởng ban), Tạ Duy Phượng (Thư ký), Nguyễn Xuân Tấn, Nguyễn Thị Thu Thủy, Phan Nhật Tĩnh, Nguyễn Đông Yên

Địa chỉ liên lạc:

PGS TS Tạ Duy Phượng

Viện Toán hoc, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 04-37563474 (số máy lẻ: 213)

Điện thoại di động: 0983605756 Fax: 04-37564303

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bài giảng mới:

  • Phạm Kỳ Anh: Một số phương pháp song song giải bài toán đặt không chỉnh;

  • Trương Xuân Đức Hà: Về nguyên lí biến phân của Ekeland và nguyên lí cực biên;

  • Phạm Hữu Sách: Sự tồn tại và ổn định nghiệm của bài toán tựa cân bằng véc tơ suy rộng.  

1. Chương trình:

Từ ngày 20 đến ngày 22/4/2011 sinh hoạt khoa học tại Trung tâm hỗ trợ đào tạo và phát triển đô thị đại học, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội. Ngày 23/4/2011 đi tham quan.

2.Tai chinh:

- Không thu hội nghị phí.

- Hội thảo sẽ tổ chức (miễn phí):

+ Ô tô đưa đại biểu từ Viện Toán học đến địa điểm Hội thảo vào sáng 20/4/2011 và từ địa điểm Hội thảo về Viện Toán học vào chiều 23/4/2011

+ Nơi ở và các bữa ăn trong thời gian 20-23/4/2011.

Lưu ý:

- Chỉ có phòng ở chung cho nhiều người, trong đó một số người có thể sẽ ở chung trong nhà sàn.

- Không có tài trợ kinh phí đi lại.

3. Ban tổ chức chỉ trao đổi thông tin qua email, đặc biệt chỉ chấp nhận các đăng ký tham gia được gửi từ địa chỉ email riêng của chính bản thân đại biểu đến điạh chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Các đại biểu đăng ký báo cáo cần gửi tóm tắt (không quá 1 trang A4 được soạn thảo bằng MS World hoặc TeX) đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Chỉ chấp nhận tệp nguồn *.doc hoặc *.tex, không chấp nhận các tệp đã được biên dịch như *.dvi hoặc *.pdf.

Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký tham dự và tóm tắt báo cáo: 22/3/2011. Thông tin được công bố tại trang Web http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/OptiSciCom11

Back

New Scientiffic Publications