HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 12 2021

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Levenberg–Marquardt method for non-smooth ill-posed inverse problems in Banach spaces (tiếp theo)
Người báo cáo: Vũ Hữu Nhự (Đại học Phenikaa)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On maximal generating degrees of powers of ideals
Speaker: Prof. Lê Tuấn Hoa

Hội nghị, hội thảo
Resolution of Singularities
Hà Nội, 29/11/2021 - 2/12/2021

Hội nghị, hội thảo
Trường Tô pô và Lý thuyết kỳ dị
Địa điểm, Thời gian: Viện Toán học, 2/12/2021 - 4/12/2021

Hội nghị, hội thảo
Resolution of Singularities
Hà Nội, 29/11/2021 - 2/12/2021

Hội nghị, hội thảo
Trường Tô pô và Lý thuyết kỳ dị
Địa điểm, Thời gian: Viện Toán học, 2/12/2021 - 4/12/2021

Hội nghị, hội thảo
Trường Tô pô và Lý thuyết kỳ dị
Địa điểm, Thời gian: Viện Toán học, 2/12/2021 - 4/12/2021

Hội nghị, hội thảo
Workshop "Singularities, arrangements, and low-dim. topology"
Hanoi, 6 - 10, December 2021

Hội nghị, hội thảo
Workshop "Singularities, arrangements, and low-dim. topology"
Hanoi, 6 - 10, December 2021

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On Proximal Point Algorithms
Người báo cáo: TS. Nguyễn Thị Vân Hằng

Xêmina Phương trình vi phân
Multiplicity and concentration of solutions to a fractional (p; p1)-laplace problem with exponential growth
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Văn Thìn, Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Hội nghị, hội thảo
Workshop "Singularities, arrangements, and low-dim. topology"
Hanoi, 6 - 10, December 2021

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On maximal generating degrees of powers of ideals (Part 2)
Speaker: Prof. Lê Tuấn Hoa

Xêmina Hình học đại số
Transcendence of quasi-periods for certain t-module
Người báo cáo: Phạm Lan Hương (Viện Toán học)

Hội nghị, hội thảo
Workshop "Singularities, arrangements, and low-dim. topology"
Hanoi, 6 - 10, December 2021

Hội nghị, hội thảo
Workshop "Singularities, arrangements, and low-dim. topology"
Hanoi, 6 - 10, December 2021

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Quadratic congruences and Weyl sums
Người báo cáo: Ngô Trung Hiếu

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On Proximal Point Algorithms
Người báo cáo: TS. Nguyễn Thị Vân Hằng

Xêmina Phương trình vi phân
The stability of the Gagliardo-Nirenberg inequalities
Người báo cáo: Tiến sĩ Nguyễn Văn Hoàng, Đại học FPT

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Limits of tangent spaces to definable sets
Speaker: Đinh Sĩ Tiệp

Xêmina Hình học đại số
Arc space and iterative derivations
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
First stability eigenvalue of singular hypersurfaces with constant mean curvature in spheres
Người báo cáo: Nguyễn Thạc Dũng (Trường Đại học khoa học tự nhiên-ĐHQGHN)

Hội nghị, hội thảo
Workshop "Dynamics of Control’’
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Structure of higher genus Gromov-Witten invariants of the quintic threefolds
Speaker: Shuai Guo (Peking University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Wall-crossing for K-theoretic quasimap invariants
Speaker: Yang Zhou (Fudan University)

Xêmina Phương trình vi phân
Comparison principle for stability problem of solutions to nonlinear integro-differential systems
Người báo cáo: TS Lê Trung Hiếu, Đại học Đồng Tháp

Xêmina Hình học và Tô-pô
Smooth approximation in polynomially bounded o-minimal structures
Người trình bày: Nguyễn Xuân Việt Nhân (Basque Center for Applied Mathematics, Spain)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Computing limits of real bivariate rational functions
Speaker: Đinh Sĩ Tiệp

Xêmina Hình học đại số
The de Rham - Crystalline Comparison
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Hình học giải tích
Combinatorial aspects of Schubert calculus (phần 1)
Người báo cáo: Đặng Tuấn Hiệp (ĐH Đà Lạt)

Xêmina Hình học đại số
D-modules and D-crystals
Người báo cáo: Đào Văn Thịnh (Peking University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
D-modles, motivic integral and hypersurface singularities
Speaker: Lei Wu (KU Leuven, Belgium)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Projective varieties with strictly nef anticanonical divisor
Speaker: Wenhao Ou (AMSS, CAS)

Tháng 12 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới