HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 14 Tháng 12 2021
Thứ ba 14 Tháng 12 2021
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On Proximal Point Algorithms
Người báo cáo: TS. Nguyễn Thị Vân Hằng

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
The stability of the Gagliardo-Nirenberg inequalities
Người báo cáo: Tiến sĩ Nguyễn Văn Hoàng, Đại học FPT

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới