HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 28 Tháng 12 2021
Thứ ba 28 Tháng 12 2021
14:00 

Xêmina Hình học giải tích
Combinatorial aspects of Schubert calculus (phần 1)
Người báo cáo: Đặng Tuấn Hiệp (ĐH Đà Lạt)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới