HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 08 Tháng 12 2021
Thứ tư 08 Tháng 12 2021
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Workshop "Singularities, arrangements, and low-dim. topology"
Hanoi, 6 - 10, December 2021

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On maximal generating degrees of powers of ideals (Part 2)
Speaker: Prof. Lê Tuấn Hoa

15:00 

Xêmina Hình học đại số
Transcendence of quasi-periods for certain t-module
Người báo cáo: Phạm Lan Hương (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày