HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 01 Tháng 12 2021
Thứ tư 01 Tháng 12 2021
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Levenberg–Marquardt method for non-smooth ill-posed inverse problems in Banach spaces (tiếp theo)
Người báo cáo: Vũ Hữu Nhự (Đại học Phenikaa)

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On maximal generating degrees of powers of ideals
Speaker: Prof. Lê Tuấn Hoa

14:00 

Hội nghị, hội thảo
Resolution of Singularities
Hà Nội, 29/11/2021 - 2/12/2021

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày