HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 29 Tháng 12 2021
Thứ tư 29 Tháng 12 2021
15:00 

Xêmina Hình học đại số
D-modules and D-crystals
Người báo cáo: Đào Văn Thịnh (Peking University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới