HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 15 Tháng 12 2021
Thứ tư 15 Tháng 12 2021
09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Limits of tangent spaces to definable sets
Speaker: Đinh Sĩ Tiệp

15:00 

Xêmina Hình học đại số
Arc space and iterative derivations
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới