HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 4 2021

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Ultraproduct cohomology and the decomposition theorem
Speaker: Weizhe Zheng (Morningside Center of Mathematics)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Grothendieck--Serre in the quasi--split unramified case
Speaker: Kestutis Cesnavicius (U. Paris Sud)

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the smooth scalarization method in multiobjective optimization problems
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Stability analysis of arbitrarily high-index positive delay-descriptor systems
Báo cáo viên: Hà Phi (ĐHKHTN HN)

Xêmina Phương trình vi phân
Sobolev’s embedding theorem for Besov and Triebel spaces of homogeneous type
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
A modified Solodov-Svaiter method for solving nonmonotone variational inequality problems
Báo cáo viên: Bùi Văn Định

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Second main theorem for meromorphic mappings into projective varieties with arbitrary families of hypersurfaces.
Speaker: Sĩ Đức Quang (ĐHSP Hà Nội)

Xêmina Giải tích
The regularity criterion for Leray weak solutions to the Navier-Stokes equations
Báo cáo viên: Ngô Văn Giang (Đại học Thái Nguyên)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Communication complexity, corner-free sets and the symmetric subrank of tensors
Người trình bày: Tạ Duy Hoàng - ENS Lyon

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Xêmina Phương trình vi phân
A method for solving a class of semilinear stochastic PDEs
Báo cáo viên: Hà Tiến Ngoạn

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
A modified Solodov-Svaiter method for solving nonmonotone variational inequality problems (cont.)
Báo cáo viên: Bùi Văn Định

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the topology of geometric and rational orbits for algebraic group actions over valued fields
Speaker: Đào Phương Bắc

Xêmina Giải tích
The regularity criterion for Leray weak solutions to the Navier-Stokes equations (cont.)
Báo cáo viên: Ngô Văn Giang (Đại học Thái Nguyên)

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Bài Giảng: về thẩm định công trình công bố khoa học
Người trình bày: Lê Xuân Thanh (Viện Toán học)

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Communication complexity, corner-free sets and the symmetric subrank of tensors (phần 2)
Người trình bày: Tạ Duy Hoàng ( ENS Lyon)

Xêmina Hình học giải tích
What is the Temperley-Lieb Algebra?
Người báo cao: Nguyễn Anh Hùng

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the irrationality of moduli spaces of K3 surfaces
Speaker: Kuan-Wen Lai (University of Massachusetts Amherst)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Special Lagrangian Fibrations in Log Calabi-Yau Surfaces and Mirror Symmetry
Speaker: Yu-Shen Lin (Boston University)

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Finite time H∞ control of nonlinear singular discrete time systems with time varying delays
Báo cáo viên: Nguyễn Huyền Mười

Xêmina Phương trình vi phân
Sobolev’s embedding theorem for Besov and Triebel spaces of homogeneous type (cont.)
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Vertex disjoint cycles of different lengths in multipartite tournaments
Báo cáo viên: Đỗ Duy Hiếu. Viện Toán học.

Xêmina Hình học giải tích
What is the Temperley-Lieb Algebra II?
Người báo cao: Nguyễn Anh Hùng

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Solution stability to parametric distributed optimal control problems with finite unilateral constraints
Báo cáo viên: Nguyễn Hải Sơn (Đại học Bách khoa Hà Nội).

Xêmina Hình học đại số
More on flatness criteria
Speaker: Nguyễn Đăng Hợp

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Some New Results on Generalized Variational Inequalities
Báo cáo viên: Nguyễn Năng Tâm

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Fekete polynomials, quadratic residues, and arithmetic
Speaker: Nguyễn Duy Tân (ĐHBK Hà Nội)

Xêmina Giải tích
On the Pohozaev identity and its applications
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí (Viện Toán học)

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Bài giảng đại chúng: Phương pháp phân loại chất lượng ấn phẩm khoa học trên thế giới và xu hướng đánh giá ở Việt Nam
Người trình bày: TS Lê Xuân Thanh. - Viện Toán học.

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Vertex disjoint cycles of different lengths in multipartite tournaments (part 2)
Báo cáo viên: Đỗ Duy Hiếu. Viện Toán học.

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the equivariant automorphism group of surface fibrations
Speaker: Yi Gu (Suzhou University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the isomorphism problem of projective schemes
Speaker: Takehiko Yasuda (Osaka University)

Tháng 4 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
07/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới