HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

12 Tháng 4 2021 - 18 Tháng 4 2021

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Xêmina Phương trình vi phân
A method for solving a class of semilinear stochastic PDEs
Báo cáo viên: Hà Tiến Ngoạn

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
A modified Solodov-Svaiter method for solving nonmonotone variational inequality problems (cont.)
Báo cáo viên: Bùi Văn Định

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the topology of geometric and rational orbits for algebraic group actions over valued fields
Speaker: Đào Phương Bắc

Xêmina Giải tích
The regularity criterion for Leray weak solutions to the Navier-Stokes equations (cont.)
Báo cáo viên: Ngô Văn Giang (Đại học Thái Nguyên)

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Bài Giảng: về thẩm định công trình công bố khoa học
Người trình bày: Lê Xuân Thanh (Viện Toán học)

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Communication complexity, corner-free sets and the symmetric subrank of tensors (phần 2)
Người trình bày: Tạ Duy Hoàng ( ENS Lyon)

Xêmina Hình học giải tích
What is the Temperley-Lieb Algebra?
Người báo cao: Nguyễn Anh Hùng

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the irrationality of moduli spaces of K3 surfaces
Speaker: Kuan-Wen Lai (University of Massachusetts Amherst)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Special Lagrangian Fibrations in Log Calabi-Yau Surfaces and Mirror Symmetry
Speaker: Yu-Shen Lin (Boston University)

12 Tháng 4 2021 - 18 Tháng 4 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày