HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 22 Tháng 4 2021
Thứ năm 22 Tháng 4 2021
08:00 

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

08:00 

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo TỐI ƯU VÀ TÍNH TOÁN KHOA HỌC lần thứ 19
Ba Vì, 22-24/4/2021

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Vertex disjoint cycles of different lengths in multipartite tournaments
Báo cáo viên: Đỗ Duy Hiếu. Viện Toán học.

09:30 

Xêmina Hình học giải tích
What is the Temperley-Lieb Algebra II?
Người báo cao: Nguyễn Anh Hùng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới