HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 29 Tháng 4 2021
Thứ năm 29 Tháng 4 2021
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Vertex disjoint cycles of different lengths in multipartite tournaments (part 2)
Báo cáo viên: Đỗ Duy Hiếu. Viện Toán học.

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới