HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 15 Tháng 4 2021
Thứ năm 15 Tháng 4 2021
08:00 

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

08:00 
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Communication complexity, corner-free sets and the symmetric subrank of tensors (phần 2)
Người trình bày: Tạ Duy Hoàng ( ENS Lyon)

09:30 

Xêmina Hình học giải tích
What is the Temperley-Lieb Algebra?
Người báo cao: Nguyễn Anh Hùng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới