HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 15 Tháng 4 2021
Thứ năm 15 Tháng 4 2021
08:00 

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

08:00 
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Communication complexity, corner-free sets and the symmetric subrank of tensors (phần 2)
Người trình bày: Tạ Duy Hoàng ( ENS Lyon)

09:30 

Xêmina Hình học giải tích
What is the Temperley-Lieb Algebra?
Người báo cao: Nguyễn Anh Hùng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày