HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 30 Tháng 4 2021
Thứ sáu 30 Tháng 4 2021
14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the equivariant automorphism group of surface fibrations
Speaker: Yi Gu (Suzhou University)

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the isomorphism problem of projective schemes
Speaker: Takehiko Yasuda (Osaka University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới