HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 20 Tháng 4 2021
Thứ ba 20 Tháng 4 2021
08:00 

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

09:00 

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Finite time H∞ control of nonlinear singular discrete time systems with time varying delays
Báo cáo viên: Nguyễn Huyền Mười

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Sobolev’s embedding theorem for Besov and Triebel spaces of homogeneous type (cont.)
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới