HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the smooth scalarization method in multiobjective optimization problems
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Thời gian: 9h00, Thứ Ba ngày 6/4/2021

Địa điểm: Phòng 613, nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: It is known that the scalarization function for nonconvex vector optimization problems may not be smooth. In this seminar we present some recent results on the smooth scalarization method for nonconvex vector optimization which can be used to derive optimality conditions for multiobjective optimal control problems.

Trở lại

Công bố khoa học mới