HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bài Giảng: về thẩm định công trình công bố khoa học
Người trình bày: Lê Xuân Thanh (Viện Toán học)

Thời gian: 15h ngày thứ 4, 14/4/2021

Địa điểm: Phòng 612, nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt: Trong bài trình bày này, tôi sẽ giới thiệu và thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc thẩm định các công trình công bố khoa học. Các nội dung trong bài trình bày bao gồm:

  • Phân loại các tạp chí khoa học (danh mục WoS, Scopus, Q1, Q2, Q3, Q4, một số chỉ số đo lường chất lượng tạp chí);
  • Cách tra cứu một tạp chí khoa học thuộc danh mục nào;
  • Một số danh mục tạp chí khoa học quan trọng;
  • Một số vấn đề liên quan đến Open Access và tạp chí dởm.

Trở lại

Công bố khoa học mới