HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

A method for solving a class of semilinear stochastic PDEs
Báo cáo viên: Hà Tiến Ngoạn

Thời gian: 9h30, Thứ 3, ngày 13/4/2021

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: We present the method of regularity structure obtained by M. Hairer for solving the Cauchy problem for a class of semilinear stochastic parabolic PDEs driven by very singular inputs.

Trở lại

Công bố khoa học mới