HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 08 Tháng 4 2021
Thứ năm 08 Tháng 4 2021
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Communication complexity, corner-free sets and the symmetric subrank of tensors
Người trình bày: Tạ Duy Hoàng - ENS Lyon

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới