HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 08 Tháng 4 2021
Thứ năm 08 Tháng 4 2021
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Communication complexity, corner-free sets and the symmetric subrank of tensors
Người trình bày: Tạ Duy Hoàng - ENS Lyon

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày