HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 28 Tháng 4 2021
Thứ tư 28 Tháng 4 2021
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Some New Results on Generalized Variational Inequalities
Báo cáo viên: Nguyễn Năng Tâm

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Fekete polynomials, quadratic residues, and arithmetic
Speaker: Nguyễn Duy Tân (ĐHBK Hà Nội)

10:00 

Xêmina Giải tích
On the Pohozaev identity and its applications
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí (Viện Toán học)

15:00 

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Bài giảng đại chúng: Phương pháp phân loại chất lượng ấn phẩm khoa học trên thế giới và xu hướng đánh giá ở Việt Nam
Người trình bày: TS Lê Xuân Thanh. - Viện Toán học.

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới