HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 28 Tháng 4 2021
Thứ tư 28 Tháng 4 2021
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Some New Results on Generalized Variational Inequalities
Báo cáo viên: Nguyễn Năng Tâm

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Fekete polynomials, quadratic residues, and arithmetic
Speaker: Nguyễn Duy Tân (ĐHBK Hà Nội)

10:00 

Xêmina Giải tích
On the Pohozaev identity and its applications
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí (Viện Toán học)

15:00 

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Bài giảng đại chúng: Phương pháp phân loại chất lượng ấn phẩm khoa học trên thế giới và xu hướng đánh giá ở Việt Nam
Người trình bày: TS Lê Xuân Thanh. - Viện Toán học.

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày