HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 01 Tháng 4 2021
Thứ năm 01 Tháng 4 2021
09:30 

Xêmina Hình học giải tích
Graph and Calculus from view point Finite dimensional Feynman diagrams (0-dimensional Quantum Field Theory)
Báo cáo viên: Hung Nguyễn, Pisa Univ.

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày