HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 01 Tháng 4 2021
Thứ năm 01 Tháng 4 2021
09:30 

Xêmina Hình học giải tích
Graph and Calculus from view point Finite dimensional Feynman diagrams (0-dimensional Quantum Field Theory)
Báo cáo viên: Hung Nguyễn, Pisa Univ.

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới