HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bài giảng đại chúng: Phương pháp phân loại chất lượng ấn phẩm khoa học trên thế giới và xu hướng đánh giá ở Việt Nam
Người trình bày: TS Lê Xuân Thanh. - Viện Toán học.

Thời gian: 15h, thứ 4, ngày 28/04/2021

Địa điểm: Hội trường Hoàng Tụy, nhà A6, Viện Toán học. 18B Hoàng Quốc Việt.

Nội dung:

  • Danh sách tạp chí uy tín của quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia
  • Danh sách tạp chí uy tín của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước
  • Tạp chí chất lượng thấp và cách nhận biết.

Trở lại

Công bố khoa học mới