HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

The regularity criterion for Leray weak solutions to the Navier-Stokes equations (cont.)
Báo cáo viên: Ngô Văn Giang (Đại học Thái Nguyên)

Thời gian: 10h, Thứ 4 ngày 14/4/2021

Địa điểm: Phòng Semina tầng 5, Nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt: Xem tại đây

Trở lại

Công bố khoa học mới